Zaznacz stronę

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji

Główne korzyści

  • Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku
  • Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
  • Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
  • Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów

Profil

Branża: Telco (usługi telekomunikacyjne mobilne, stacjonarne i dostęp do Internetu)

Lokalizacja: Polska

Technologie

SAP Hybris, Java, JFuse, React JS, Flux, Microservices Architecture, Distributed System

Wyzwanie

Jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych (działający zarówno w branży telefonii oraz internetu mobilnego i stacjonarnego) stanął przed wyzwaniem jak na trudnym rynku telekomunikacyjnym wykorzystać swoją przewagę w sprzedaży ofert konwergentnych. Jednocześnie postawił sobie za cel zmniejszenie kosztów rozwoju i utrzymania systemów IT oraz zwiększenie szybkości i łatwości sprzedaży.
Celem projektu było stworzenie spójnego rozwiązania e-commerce dla kilkunastu milionów klientów w oparciu o jedną platformę. Jedno wspólne miejsce dla klientów, sprzedawców i konsultantów, gdzie zarządzanie produktami we wszystkich kanałach sprzedaży jest proste, spójne i przejrzyste. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że ówczesne systemy Operatora nie wspierały w prosty sposób możliwości łączenia ofert telefonii stacjonarnej i mobilnej w celu uzyskania korzyści i tworzenia efektu synergii dla klientów. Dodatkowym obciążeniem było istnienie kilkudziesięciu niespójnych systemów realizujących funkcjonalności sprzedaży i obsługi klienta w zależności od kanału sprzedaży.

Rozwiązanie

Do realizacji celu została wybrana platforma SAP Hybris wraz z dedykowanym modułem Telco, która jest liderem w obszarze multikanałowych rozwiązań. Wykorzystanie gotowych funkcjonalności out-of-the box umożliwiło szybkie uruchomienie pilotażowe nowej platformy.

Przemodelowanie wraz z BlueSoft procesów operacyjnych Telekomu wymuszone wdrożeniem rozwiązania SAP Hybris, zgodnego ze światowymi standardami e-commerce, spowodowało ich istotne uproszczenie oraz zwiększyło ich przejrzystość.

Cały projekt został podzielony na etapy, gdzie po każdym z nich poszczególny element może rozwijać inny dostawca lub sam klient. Realizacja przebiegała ramię w ramię z innymi dostawcami, działem IT oraz Biznesem zaangażowanym w finalny sukces.

Ścisła współpraca BlueSoft i przepływ wiedzy rozwojowych zespołów dostawców z zespołami utrzymaniowymi klienta pozwoliła wdrożyć metodykę DevOps w utrzymaniu platformy. Pozwoliło to na zwiększenie ilości wdrożeń nowych wydań aplikacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.

Wybrane rozwiązanie SAP Hybris łączy w sobie szereg funkcjonalności, które pozwoliły na łatwe zarządzanie informacjami o kliencie, bogatą (widok 360) prezentację profilu klienta we wszystkich kanałach sprzedaży. Jednocześnie zachowana została możliwość personalizacji oferty, tworzenia ofert konwergentnych, promocji i bogatego wsparcia sprzedaży. Rozwiązanie oparte o platformę Hybris dało możliwość obsługi wielokanałowej sprzedaży poprzez jedno wspólne narzędzie używane przez klientów, Sprzedawców, Konsultantów, co przekłada się na obniżenie kosztów obsługi i rozwoju sytemu. Zintegrowana platforma pozwala na łączenie wszelkich informacji o preferencjach klienta w jedną spójną bazę danych, co umożliwia zwiększenie sprzedaży.

Jednym z sukcesów projektu było połączenie monolitycznej platformy SAP Hybris z architekturą mikroserwisów – niezależnie osadzonych usług zgodnie z zasadą „jednej odpowiedzialności” (single responsibility principle). Wykorzystanie mikroserwisów pozwala na tworzenie usług napisanych w różnych językach programowania i wykorzystujących różne technologie. Mikroserwisy są całkowicie niezależne, co zwiększa stabilność i skalowalność rozwiązania. Powyższe podejście pozwala na:

– ograniczenie wpływu na inne komponenty w przypadku wprowadzania zmian funkcjonalnych,
– niezależny development i wdrażanie zmian w funkcjonalnościach mikroserwisu,
– możliwość skalowania konkretnego modułu – nie wymaga skalowania całej platformy.

Rezultat

– Szybki time to market pilotażowej platformy (3 miesiące)
– Zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT o 10% oraz rozwoju o 20% w skali roku – docelowo kilkadziesiąt obecnych systemów zostanie zastąpione rozwiązaniem opartym o platformę Hybris
– Wykorzystanie platformy SAP Hybris umożliwiło przykrycie całej złożoności architektonicznej telekomu
– Sprawność wydań nowych wersji dzięki wykorzystaniu metodyki DevOps
– Zintegrowanie przez BlueSoft rozłącznych katalogów produktów i scalenie do jednego katalogu dedykowanego platformie SAP Hybris. Prosta synchronizacja wszystkich kanałów i rynków obecnie obsługiwanych przez Operatora.
– Stworzenie przez BlueSoft rozbudowanego multikoszyka, pozwalającego sprzedawać produkty z różnych obszarów.
– Integracja przy udziale BlueSoft systemu rekomendacji produktów w celu ułatwienia klientom wyboru produktu, z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji na temat zachowań klienta.
– Rozbudowanie platformy o możliwość przeglądania profilu klienta w widoku 360 stopni.
– Udostępnienie platformy dla partnerów handlowych, łatwa integracja z systemami partnerów.
– Zapewnienie spójności treści dotyczącej produktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
– Wykorzystanie zaawansowanego modułu promocji do podniesienia sprzedaży.
– Dostarczenie pełnego wparcia procesów samoobsługowych (self-care) dla klientów.
– Rozbudowanie przy udziale BlueSoft zarządzania zamówieniami i stworzenie zaawansowanego mechanizmu realizacji zamówień.
– Przygotowanie przez BlueSoft rozwiązania w obszarze Order Capture, Multi Cart, Order Fulfilment umożliwiającego sprzedaż łączonych ofert produktów z innych faktorii jak ubezpieczenia, energetyka – poszerzenie atrakcyjności oferty dzięki crossellingowi produktów.
– Możliwość obsługi wielu brandów/operatorów MVNO na jednej platformie.

Milionów klientów

Pracowników brało udział w projekcie

%

Redukcja kosztów rozwoju systemów IT

%

Redukcja kosztów utrzymania systemów IT

Centra kompetencji, które brały udział w projekcie

Integracja systemów

Od usług batchowych do mikro-usług

Zarządzanie procesami biznesowymi

Od diagramu do pełnej automatyzacji

Zarządzanie danymi

Od pozyskiwania danych do zastosowania w biznesie

Rozwiązania dedykowane

Podejmujemy wyzwanie

Web & Mobile

Od płatności mobilnych do telemedycyny

Architektura korporacyjna

Od małych przedsiębiorstw do rozwiązań korporacyjnych

SAP Hybris

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej tranformacji

Zobacz case study

Zoetis - User Management Module

Użytkownicy z ponad 40 krajów korzystają z aplikacji Zoetis dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez BlueSoft

Zobacz case study

Idea Bank

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA, przyczyniając się do sukcesu "Idea Cloud"

Zobacz case study