Zaznacz stronę

Business Intelligence

Wykorzystaj dane i mądrze kieruj swoim biznesem.

Czym jest Business Intelligence?

Współczesne przedsiębiorstwa gromadzą znaczne ilości danych. Dane klienckie, finansowe czy pracownicze stanowią ważny kapitał. Jednak dane nie są wartością samą w sobie, dopiero wiedza w nich zawarta pozawala na uzyskanie wartości dodanej.Business Intelligence (BI) to cały proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych użytkownikom końcowym w postaci analiz, raportów czy kokpitów menadżerskich (ang. dashboard). Kluczowe w tym procesie jest aby uzyskiwane produkty były dostarczycielem wartości z punktu widzenia użytkownika końcowego. Business Intelligence jest procesem złożonym, wymagającym zaangażowania zasobów zarówno po stronie działu IT organizacji jak i użytkowników biznesowych, których udział na każdym etapie prowadzenia projektu jest kluczowy dla jego powodzenia. Istnieje wiele technik wykorzystywanych w procesie Business Intelligence. Część znana jest z innych obszarów IT, takich jak bazy danych, a część charakterystyczna jest dla samego BI. Znajdziemy wśród nich m.in.:
 • ETL (Extract/Transform/Load)
 • ELT (Extract/Load/Transform)
 • Hurtownie danych
 • Big Data
 • Procesy zapewnienia jakości danych (ang. Data Quality)
 • Kokpity menadżerskie (ang. Dashboard)
 • Eksploracja danych (ang. Data Mining)
2
Na rynku istnieje ogromny wybór narzędzi dedykowanych BI wszystkich znaczących producentów takich jak SAP (SAP Business Objects), IBM (IBM Cognos), Oracle (Oracle BI), Qlik (QlikView) czy też rozwiązań OpenSource typu Pentaho czy Jasper. Skuteczne wdrożone rozwiązań Business Intelligence pozwala organizacji na znaczące usprawnienie procesów biznesowych. Jest to możliwe dzięki dostarczaniu użytkownikom biznesowym właściwych i poprawnych danych wtedy gdy są one potrzebne i w formie spełniającej ich wymagania. Przekłada się to wprost na minimalizację kosztów i otwiera możliwości poprawy przychodów w niektórych obszarach działalności organizacji.

Wyzwania wokół wdrożeń w obszarze Business Intelligence (BI)?

Każdy projekt wdrażający rozwiązania BI w organizacji niesie ze sobą szereg wyzwań:
 • Wymaga zaangażowania czasowego i finansowego.
 • Zależy od stopnia złożoności analizowanych procesów biznesowych.
 • Potrzebuje dużego zaangażowania, często kluczowych dla organizacji, pracowników.
 • Wymaga bliskiej współpracy między działem IT a użytkownikami biznesowymi.

Dlaczego BlueSoft jest doskonałym partnerem w obszarze BI?

Kilka powodów, dla których BlueSoft jest doskonałym partnerem do wdrożenia Business Intelligence:
 • Możemy pochwalić się projektami z obszaru BI zrealizowanymi dla dużych klientów w kraju i za granicą.
 • Elementy Business Intelligence wykorzystujemy również w projektach z innych obszarów.
 • Nasi konsultanci posiadają duże doświadczenie we wdrożeniach rozwiązań BI w różnych technologiach.
 • Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu projektów wykorzystujących rozwiązania Open Source.
 • Posiadamy świetną znajomość referencyjnych modeli danych z rozmaitych branż – w tym tak złożonych jak telekomunikacja czy bankowość.
 • Mamy szerokie kompetencje w obszarze baz danych, hurtowni danych i Big Data.
 • Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom doradztwo w zakresie planowania inicjatyw BI i ich stopniowej adopcji w organizacji.

Technologie, które wykorzystujemy w obszarze Business Intelligence (BI)

Usługi BlueSoftu

Usługi aplikacyjne

 • Kontrola jakości i testy
 • Migracja aplikacji
 • Opracowywanie aplikacji
 • Przekształcanie przestarzałych aplikacji
 • Utrzymanie aplikacji i wsparcie

ZOBACZ WIĘCEJ

Obsługa informatyczna

 • Obsługa całego obszaru IT
 • Integracja systemów
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie infrastrukturą

ZOBACZ WIĘCEJ

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz