Zaznacz stronę

BlueSoft został AWS Consulting Partnerem

ZOBACZ WIĘCEJ

BlueSoft jest największym partnerem AWS w Centralnej Europie

Kompetencje BlueSoftu w obszarze Amazon Web Services

Migration

Migracja do chmury

Przeprowadzimy Twoją firmę przez kolejne kroki migracji aplikacji korporacyjnych i systemów zastanych do chmury AWS.

cloud solutions, Iaas, SaaS

Rozwiązania w chmurze

Dostarczamy klientom dopasowane rozwiązania IaaS, IFaaS (Interface as a Service), SaaS przy wykorzystaniu usług AWS.

Managed services

Managed services

Dostarczamy spójne narzędzia do zarządzania operacyjnego które podnoszą wydajność, zapewniają wysoką dostępność i skalowalność rozwiązań oraz munimalizują koszty ogólne i ryzyko.

Integration

Integracja systemów

Korzystając z usług AWS projektujemy i dostarczamy płynną integrację systemów korporacyjnych.

Application development, Applications, Apps

Rozwój aplikacji

Projektujemy i budujemy rozwiązania wykorzystujące usługi AWS oraz oprogramowanie opensource efektywnie adresując potrzeby każdej organizacji.

Big data

Big Data

Żeby wydobyć biznesowe znaczenie Twoich danych, wykorzystamy usługi AWS do integracji danych, optymalizacji środowisk oraz zaawansowanych usług do analizy danych.

Mobile, Mobile solutions

Mobile

Połączenie naszego doświadczenia i usług AWS pozwala nam budować aplikacje mobilne z prostym i bezserwerowym backendem.

DevOps

DevOps

Zapewniamy wsparcie klientów w trakcie całego procesu rozwoju oprogramowania przy użyciu podejścia CI (Continuous Integration). Dostarczamy również usługi w podejściu „Infrustructure as a code”.

Co zapewniamy w AWS

Certyfikowany zespół

awsdevops-2

W czym się specjalizujemy:

Wysokowydajna Architektura (HA)
Efektywna skalowalność rozwiązań
Redukcja kosztów przy zachowaniu pełnej elastyczności rozwiązań
Globalne wsparcie 24/7 spełniające wyśrubowane wymagania jakościowe dla procesów krytycznych biznesowo
Projektowanie i wdrożenie dedykowanych rozwiązań wykorzystujące szerokie spectrum usług AWS
Strategia i architektura migracji do chmury
Dostosowanie rozwiązań open source do potrzeb organizacji

Doświadczenie BlueSoftu z usługami Amazon Web Services

Globalna platforma integrująca systemy krytyczne biznesowo

 • Projekt i implementacja architektury SOA dla globalnej organizacji Fortune 500
 • Wsparcie architektury HA wdrożone w 3 regionach
 • Gotowość do wyskalowania zgodnie z wymaganiami oraz geograficznym podziałem biznesowym organizacji
 • Wykorzystanie wielu usług AWS pozwalające spełnić wymagania zarówno biznesowe jak również niefunkcjonalne.
 • Pozwala osiągnąć długoterminowe cele dotyczące dostępności i niezawodności jak również póśniejszych płynnych rolloutów.
 • Obniża koszty integracji kolejnych systemów o około 50%

Wykorzystane usługi AWS

 • AWS EC2
 • AWS Elasticache
 • AWS IAM
 • AWS Lambda
 • AWS RDS
 • AWS S3
 • AWS SNS
 • AWS Claudwatch
 • AWS EBS
 • AWS VPC
 • AWS Route 53
 • AWS Trusted Advisor
 • AWS Glacier
Esbeetle

ESBeetle – wielotechnologiczne rozwiązanie integracyjne w chmurze

 • Rozwiązanie integracyjne zbudowane na AWS i wybrane przez firmę Pitcher – wyróznioną przez światowego leadera badań Gartner jako „Cool Vendor” w sektorze Life Sciences
 • Adresuje wszystkie potrzeby integracyjne od okresowych procesów batchowych danych referencyjnych po interfejsy „event driven”.
 • Umożliwa globalne procesowanie zamówień w ciągu pojedynczych sekund
 • Agreguje w obrębie jednej platformy różne podejścia transformacji danych zaczynając od standardowych procesów ETL, poprzez asynchroniczne przetwarzanie i kolejkowanie aż po mikroserwisy.
Przeczytaj więcej o ESBeetle.

Wykorzystane usługi AWS

 • AWS EC2
 • AWS RDS
 • AWS VPC
 • AWS Elastic Load Balancing
 • AWS SNS
 • AWS ElastiCache
 • AWS S3
 • AWS Glacier
 • AWS Lambda
 • AWS AutoScaling
 • AWS CloudWatch
 • AWS CloudTrail

Implementacja hybrydowej chmury dla największej linii lotniczej w Europie centralnej

 • Spójne rozwiązanie w większości oparte o chmurę AWS zdolne operować zarówno w pełni w chmurze AWS jak również na serwerach klienta.
 • Zapewnia wysoką wydajność platformy dla różnych warunków ładowania danych
 • Zapewnia maksymalną wydajność przy zapewnieniu bardzo restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych użytkowników
 • Dobry i przejrzysty user experience
 • Rozwiązanie wspierające ponad 60 instancji baz danych
 • Wsparcie 24/7/365 spełniające SLA na poziomie 98%

Wykorzystane usługi AWS

 • AWS EC2
 • AWS Elastic Cache
 • AWS S3
 • AWS Route53
 • AWS VPN
 • AWS Glacier
 • AWS RDS

SAP Hybris

BlueSoft pomaga jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych w przeprowadzaniu cyfrowej tranformacji

Zobacz case study

Zoetis - User Management Module

Użytkownicy z ponad 40 krajów korzystają z aplikacji Zoetis dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez BlueSoft

Zobacz case study

Idea Bank

BlueSoft zaprojektował i wdrożył innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla Idea Bank SA, przyczyniając się do sukcesu "Idea Cloud"

Zobacz case study