Zaznacz stronę

BlueSoft wspiera Komendę Główną Policji

W maju 2016 BlueSoft podpisał umowę na rozwój systemu do identyfikacji pojazdów dla Komendy Głównej Policji. Projekt został wdrożony zgodnie z harmonogramem.

RWD dla Web&Mobile

W ramach prac zastąpione zostało wcześniejsze rozwiązanie Flash na rzecz technologii HTML5, co umożliwiło przygotowanie jednej, responsywnej mobilnej wersji portalu zgodnie z założeniami Responsive Web Design.

policja, web&mobile