Zaznacz stronę

17 czerwca rozpoczynamy cykl szkoleń z dziedziny programowania i projektowania aplikacji dla uczniów technikum o profilu informatycznym. Szkolenia obejmą siedem spotkań, podczas których będziemy mieli okazję podzielić się z młodzieżą praktyczną wiedzą. Wybrane osoby będą miały szansę na odbycie praktyk wymaganych przez szkołę, a w przyszłości na zatrudnienie w BlueSoft.

Szkolenie podzielone będzie na dwie części:

 • część techniczną – poznanie narzędzi programistycznych i metodyki pracy,
 • część praktyczną  – stworzenie przykładowej aplikacji w wiodących na rynku technologiach.

Agenda szkoleń w podziale na poszczególne spotkania:

 • Spotkanie 1:
  ✔ krótkie wprowadzenie w tematykę szkoleń, przedstawienie planu kolejnych spotkań, przedstawienie przez uczestników informacji o sobie i poziomie wiedzy na temat programowania,
  ✔ kwestie organizacyjne – WiFi, repozytorium GIT, kontakt, strona z harmonogramem szkoleń,
  ✔ wstęp do programowania, narzędzia, języki programowania, typy aplikacji, bazy danych, typy baz,
  ✔ struktura aplikacji internetowej, budowanie, uruchamianie, prosta aplikacja internetowa.
 • Spotkania 2-5:
  ✔ kontynuacja budowy aplikacji internetowej – wprowadzanie do kolejnych konfiguracji m.in. połączenie z bazą danych, rozbudowa aplikacji o kolejne funkcjonalności, przygotowanie struktury bazy, podstawy CRUD, frontend, formularze, walidacja danych,
  ✔ przekazanie i omówienie zadań do realizacji przez uczestników spotkania.
 • Spotkanie 6:
  ✔omówienie uwag do zrealizowanego kodu, wprowadzenie stosownych poprawek w aplikacji.
 • Spotkanie 7:
  ✔ weryfikacja ostatecznego kodu wraz z omówieniem uwag,
  ✔ uruchomienie ostatecznej wersji aplikacji,
  ✔ podsumowanie,
  ✔ dyskusja na temat szkolenia, uwagi

Spotkania będą prowadzone w luźnej atmosferze z możliwością zadawania pytań. Dodatkowo w trakcie spotkań prowadzący będą wyjaśniać istotne zagadnienia m. in. architekturę aplikacji, czystość kodu, zapisywanie logów.

W najbliższym czasie rozpoczynamy pilotażowo szkolenie dla jednej ze szkół zlokalizowanej w Rybniku. Po zakończeniu pilotażu na stronie przedstawimy harmonogram kolejnych szkoleń.

Regulamin uczestnictwa

Lokalizacja: Siedziba BlueSoft, Plac Wolności 19, Rybnik
Najbliższy termin: 17 czerwca 2017 (sobota)
Koordynator Projektu: Zbigniew Merkel
Nr. tel: 510 860 224
Adres e-mail: zmerkel@bluesoft.net.pl